Ana Sayfa
 İletişim
 Sıkça Sorulan Sorular

 Eğitim Ataşeliği
  Mevzuat
  Öğretmenlere Bilgiler
  Öğrencilere Bilgiler
  Öğrencilik İşlemleri
  E-Öğrenci Hizmeti
  Denklik İşlemleri
  Sınavlar
  Velilere Bilgiler
  Veli Dernekleri
  Duyurular
  Eğitim Etkinlikleri
  Basından Bilgiler
  Türkiye Tanıtımı
  Dilek - Şikayet

 ::.. E-Kütüphane
E-Dergi
Yayınlar
 ::.. Türkçe Dersler
Türkçe Dersi
Türk Kültürü Dersi

Sayfanın Hit Sayısı: 10863


 

Özel Öğrencilikle İlgili İşlemler

 

Özel Öğrencilik Tanıtma

Pasaport sürenizin uzatılması, askerlik tehir ve tecil gibi işlemlerinizin yapılabilmesi için özel öğrenciliginizin Millî Eğitim Bakanlığı'nca tanınmış olması zorunludur.

Özel öğrenci, yurtdışındaki öğrenimleri süresince her türlü giderleri kendisi tarafından karşılanan öğrencidir.

Yurtdışındaki yüksek öğrenimin diploma ve dereceleri YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı) tarafindan tanınan örgün yüksek öğrenim kurumunda yapılması gerekir. Açık öğretim / uzaktan öğretim / sertifika gibi programlara devam edenlerin özel ögrencilikleri tanınmaz.

Yurtdisinda özel ögrenci olarak önlisans, lisans veya lisansüstü örgün ögrenim yapacaklarin, belgeleri ile birlikte yurtiçinde MEB Yüksekögretim Genel Müdürlügüne, Almanya'da ise öğrenim yerlerinin bağlı olduğu Eğitim Ataşeliğine başvurmaları gerekmektedir.

Ayrıca;
1) Daha önce bitirdiği öğrenim düzeyinde veya daha alt düzeyde öğrenim görenlerin askerlikleri tecil/tehir edilemediğinden özel öğrencilikleri tanınmaz.

2) Sertifika/extension programlarına devam edenlerin öğrencilikleri tanınmaz.

3) Bakaya durumunda olanların özel öğrencilikleri tanınmaz.

 

Özel Öğrenci Dosyası Açtırma

Özel öğrenciliği tanınmış olanlar, Milli Eğitim Bakanlıgı'ndan kendilerine gönderilmiş olan tanıma fişinin üzerinde yazan tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde özel öğrenci tanıma fişi ile Ataşeliğimize başvurarak dosyalarını açtırmak zorundadırlar. Aksi halde tanıma fişleri Bakanlığa iade edilir.

 

Öğrenciligin T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Tarafından Tanınması İşlemleri ve Ataşeliğimize Başvurunun Yapılması

Yüksek öğrenimde bulunan öğrenciler, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı tarafindan özel öğrenciliğinin tanınmasi için, Ataşeliğimize başvurmalıdır.

MEB tarafından kişinin özel öğrenciliği tanındıktan ve Eğitim Ataşeliklerinde öğrenci dosyası açıldıktan sonra pasaport uzatma ve askerlik tehir/tecil işlemleri yapılır.

Öğrenciliğin Tanınması İçin Ataşeliğimize Verilmesi Gereken Belgeler
 
Türkiye'den Gelen Öğrencıler
1. Başvuru dilekçesi (Ataşeliğimizden temin edilecek)
2. Mezuniyet belgesi (en son mezun olunan lise/üniversite diploması veya çıkış belgesi)
3. Başkonsolosluğumuz faaliyet alanı içerisinde yer alan bir Alman Üniversitesi'nden alınacak kayıt belgesi veya dil öğrenim belgesi
4. ÖSS Sonuç Belgesi (geçerliliği 1 yıldır)
4. Nüfus cüzdanı (aslı ve bir adet fotokopisi)
5. Askerlik durum belgesi
6. Vesikalik fotoğraf (6 adet)

Liseyi Almanya'da Bitiren Öğrenciler
Almanya'da liseyi bitiren öğrencilerimiz de askerlik tecil işlemleri ve diğer öğrencilik işlemleri için özel öğrenciliğini tanıtma başvurusunda bulunabilirler. Bunun için de aşağıda belirtilen belgeleri getirmeleri gerekmektedir. Bu durumda bulunan öğrenciler şu belgeler ile Ataşeliğimize başvurabilirler:
1. Başvuru dilekçesi (Ataşeliğimizden temin edilecek)
2. Mezuniyet belgesi (Abitur veya Fachhochschulreife)
3. Vesikalık fotoğraf (6 adet)
4. Nüfus cüzdanı (aslı ve bir adet fotokopisi)
5. Okul kayıt belgesi (Studienbescheinigung)
6. Askerlik durum belgesi

Ancak, öğrenciler; Almanya için geçerli bir oturuma (süreli veya süresiz) ve çalışma iznine sahipseler, Eğitim Ataşeliğimziden dosya açtırmaksızın askerlik işlemlerini işçi olarak Başkonsolosluğun askerlik servisinden, pasaport işlemlerini ise pasaport servisinden yaptırma hakkına sahiptirler.

 

Özel Öğrencilik Süresince Öğrenim Süreleri

  Dil Önlisans  Lisans Master Doktora
Normal Süre 1 yıl  2 yıl  4 yıl    2 yıl  3 yıl
Azami Süre 18 ay  3 yıl 6 yıl  3 yıl  5 yıl

 

Belge Onay İşlemleri

Yurt dışında alınan yüksek öğretim diplomalarının denkliği Türkiye'de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından yapılmaktadır (2547 sayılı Kanunun 7 p maddesi).

Yurt dışında öğrenim yapacak veya yapmakta olanların özel öğrenciliklerinin MEB'ce tanınması, onların yurt dışında aldıkları   diploma ve derecelerinin denkliklerinin ülkemizde mutlaka tanınacağı anlamına gelmemektedir.

 

Dil Ögrenimi

Öğrencilere dil öğrenimi için 1 yıl süre verilir. Ataşeliğimizce ve Milli Eğitim Bakanlığı'nca uygun görülen özüre dayandığı takdirde bu süre 6 ay uzatılabilir. Öğrenim yapmak istedikleri ülkenin dili ve edebiyatı ile ilgili bir bölümden mezun olanlar, o ülkedeki lisans üstü öğrenime doğrudan başlamak zorundadırlar. Ancak seviye tespit sınavına girmesi gerektiğini belgelendirenlere sınava girme hakkı tanınır.

Almanca dil kursu şartı, yurt içindeki üniversitelerde veya Goethe Enstitülerinde yerine getirilebilir. Almanya'daki üniversitelerin, Almanca dil kursu verme imkanları çok azdır. Üniversitelerdeki bu kurslar, üniversite adaylarının belli düzeyde Almanca bilgisine sahip olmaları durumunda yararlı olmaktadır. Değişik özel kuruluşlar tercih edilebilir. 500 saatlik Almanca dil kursunu tamamladıktan sonra, üniversitelere başvuru yapılabilir. Ancak, üniversitelere kesin kayıt yaptırmak için, Almanca Yeterlilik Sınavını ( "DSH" yani "Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang" ) vermiş olmak gerekir. Bu sınavı iki girişte veremeyenler için, Almanya'da yükseköğretim görme şansı ortadan kalkmaktadır.

Almanya'da Abitur yapanlar, ana dili Almanca olanlar (Avusturya, İsviçre ve Lüksemburg'dan gelen öğrenciler), "Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz Stufe II" diplomasına sahip olanlar ya da; "Große" - "Kleine Deutsche Sprachdiplom" veya Goethe-Enstitüsünün "Zentrale Oberstufenprüfung" isimli dil sınavını başarmış olanlar, "Ökumenischen Studienwerks Bochum" "Internationalen Studienzentrums Heidelberg", bitirme belgesi olanlar, DSH sınavından muaf tutulur. "Deutsch als Fremdsprache" sertifikası yeterli sayılmamaktadır.
DSH sınavı kazanıldıktan sonra, Türkiye'de kazanılan ya da ona yakın bir bölüme kesin kayıt yaptırma hakkı elde edilir.

 

Bir Üst Öğrenim

Ataseligimizde dosyaları açık olan öğrencilerin, öğrenim dalı ve derecesiyle ilgili yapmak istedikleri değişiklikler için bilgi vermeleri ve Ataşeligimizin onayını almaları zorunludur. Bir öğrenim düzeyini bitirdikten sonra bir üst ögrenime başlayan öğrenciler, yeni durumlarını belirtir ve yeni düzeyin baslangıç ve muhtemel mezuniyet tarihleri ile esas öğrenim dalının belirtilmiş olduğu yeni tarihli okul kayıt belgesi ile Ataşeliğimize başvurmaları gerekir.

(Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik:
Madde 20- Özel öğrencilerin öğrenim dalının, öğrenim kurumunun ve öğrenim gördüğü ülkenin değiştirilmesi, müşavirliğin, ataşeliğin veya konsoloslukların iznine bağlıdır. Bu değişikliklerde sömestr kaybı olmaması esastır. Ancak, değişikliğin zorunlu görüldüğü hallerde, en fazla iki sömestrelik kayba izin verilebilir. Uygun görülen değişiklikler, müşavirlikler, ataşelikler veya konsolosluklarca yapılır ve Bakanlığa bu konuda bilgi verilir. Ancak resmî-burslu öğrencilerin öğrenim plânlarının, öğrenim gördükleri ülkelerin, okulların ve dalların değiştirilmesi konularında Bakanlığın ve ilgili kurumların izni alınır.)

(Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik:
Madde 30- (Değişik : 25/01/2001-2001/1972 B.K.K.) Resmî-burslu öğrencilerden yurt dışına gönderiliş amaçlarının üzerinde bir öğrenim yapmak isteyenlerden öğrenimleri sırasında süre uzatımı almamış olanlara, adına öğrenim yaptığı kurumun görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça izin verilebilir.
Ancak, öğrenimini en fazla altı ay süre uzatımı alarak tamamlamış olanlardan bir üst öğrenim için karşılıksız olmak koşuluyla okullarından bütün öğrenim ve yaşam giderlerini karşılayacak şekilde burs, asistanlık ücreti gibi maddî kaynak sağlamış olanlara da adına öğrenim yaptığı kurumun görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça resmî-burssuz statüde izin verilebilir.)

 

Dosya Nakli

Öğrenim yerini degistirmek isteyen Ataşeliğimizde dosyası olan öğrenciler veya bölgemize gelmeden önce başka bir bölgede öğrenim görmek üzere özel öğrencilikleri Bakanlıkça tanınmış olan öğrenciler, daha önce bağlı oldukları Eğitim Müşavirliği ya da Eğitim Ataşeliğine aşağıdaki belgelerle başvurarak dosyalarının naklini istemeleri gerekir.
Dosyası bulunduğu Eğitim Ataşeliğinin uygun görmesi ve 2 dönemden fazla dönem kaybı olmaması şartıyla öğrencinin dosyası yeni öğrenim gördüğü bölgedeki Eğitim Ataşeliğine gönderilir. Bunun için:
1. Dilekçe (adres, tarih ve imzali)
2. Okul kayit belgesi,
getirilmesi gerekir.

 

Özel Öğrenci Dosyasının Kapanması

1. Dosyası açılmıs olan öğrenciler her dönem başında Ataşeliğimize okul kayıt belgesi getirerek öğrenciliklerinin devam ettiğini bildirmek zorundadırlar. Iki dönem belge getirmeyenlerin dosyaları öğrenim durumu hakkında bilgi alınmadığından kapatılır.

2. 
Öğrenimini tamamlayan, öğrenimden vazgeçen veya işçi statüsüne geçen öğrenciler, Ataşeliğe dilekçe ile başvurarak dosyasını kapattırmalıdır.

3. 
Özel öğrenciliği tanındıgı halde süresi içerisinde Ataşeliğimize başvurarak dosyasını açtırmamış olanların "Tanıma Fişleri" dosyaları kapanmak üzere Bakanlığa gönderilir.


Askerlik İşlemleri

Askerlikle Yükümlü Olan Ögrencilere Önemli Bir Not:
Bilindiği gibi Türkiye'de herhangi bir fakülteyi bitirenler askerlik kararı aldırmakla yükümlüdürler. Ancak yüksek lisansa devam edenler, askerlik tehir işlemleri yaptırabilirler. Bu durumda olanların, yurt dışına çıkmadan önce, askerlik şubelerine başvurarak, yedek subay aday adayı kararı aldırmaları ve askerlik durum ve müsaade belgelerini yanlarında getirmeleri öğrencilik işlemleri açısından çok önemlidir. Bu belge olmadan öğrenci dosyası açılmamakta, pasaport uzatma işlemleri de buna bağlı olduğu için, bazı ögrencilerimiz mağdur duruma düşmektedirler.

Askerlik İşlemlerinde Uyulması Gereken Şartlar
1-Ataşeliğimizde öğrencilik dosyasını açtırmış olan lisans ögrencileri 31 Ekim tarihine kadar askerlik tecil işlemlerini yaptırabilirler. Öğrencinin Ataşeligimizde askerlik tecilini yaptırabilmesi için bölgemizde bulunan bir yükseköğrenim kurumuna  kayıtlı olması ve MEB tarafından özel öğrenciliği tanınmış olması gerekir.

2- Master eğitimi gören öğrencilerin; askerlik sevk tehir işlemlerinin yapılabilmesi için bir önceki sevk tehir tarihinden 2 ay önce son öğrenim belgeleriyle birlikte Ataşeliğimize başvurmaları gerekmektedir. Bu husus master öğrencilerinin bakaya kalmamaları açısından çok önemlidir.

3- Askerlik işlemleri hususunda lisans öğrencilerinin yaş haddi 29, master öğrencilerinin ise 33'tür.

Askerlik İşlemleri İçin İbraz Edilmesi Gereken Belgeler
1) Orta Ögretim Öğrencileri
Okul kayıt belgesi (Vollzeitschule)

2) Yüksek Öğretim
Öğrencileri
Üniversite kayıt belgesi (Studienbescheinigung)

3) Master Eğitimi Görenler
 
Üniversite kayıt belgesi (Studienbescheinigung)

 

Pasaport İşlemleri

Ataşeligimizdeki dosyası açık olmayan öğrenciler hakkında hiç bir işlem yapılamaz.

Ataşeliğimizde dosyası bulunan öğrencilerimizin pasaportlarını ücretsiz olarak bir yıl süreyle uzatabilmeleri için belge düzenlenir.


© 2009, T.C. Essen Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği. Tüm hakkı saklıdır.
E-Posta: egitimessen@hotmail.com